اهداف ما در بازرگانی کیان

بازرگانی کیان، بزرگترین تولید کننده خوراک دام و طیور در ایران


ارزش های ما

  • مشتریان ما نه تنها شرکا ومهمترین سرمایه ما،بلکه مهمترین دلیل وجود وفعالیت ما در مجموعه بازرگانی کیان هستند
  • تکیه برنگرش برد-برد،هم برای ما به عنوان توزیع کننده وفروشنده وهم مشتریان ما ودرنهایت برخوردارشدن ازمشتریانی طرفدار ووفادارمیباشد

  • رویکرد مجموعه ما رویکردی مشتری محور (customer centric)است
  • شعارمجموعه ما رعایت اصول صداقت،شفافیت ،امانتداری ،احترام وتکریم مشتریان والتزام به پاسخگویی است
  • حفاطت وصیانت ازحقوق مشتریان ازجمله ارزشهای بنیادی شرکت است

تامین کننده بزرگ انواع اقلام شامل گندم، جو، ذرت، سویا با کیفیت مورد تقاضای مصرف کنندگان عزیز

تماس با ما